راههای کاهش اقساط مهریه

سلام دوستان اگر محکوم پرداخت  مهریه شدید و پس از ارائه دادخواست اعسار مورد لطف قرار گرفته و به زندان نرفته یعنی اینکه (به مرگ تهدید شده تا به تب راضی شوید!) ولی محکوم به پرداخت اقساط سنگین مهریه ای شدید که خارج از توان پرداخت شماست دادگاه میتواند با دلایل مبرهن ذیل دادخواست (تقلیل اقساط مهریه)شما را مورد برسی قرار داده و کاهش دهد:

حامد فاتح ; ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸

اندر باب حقوق زنان در جامعه سنتی و مدرن کشور ما

 

احکام عرفی و قانون ایران بارا و بارها از سوی

نهادهای حقوقی به چالش کشیده شده
من در اینجا فقط به موضوع حقوق زن و مرد

 در مقابل یکدیگر می پردازم و به مابقی کاری ندارم

 چون موضوع بحث نیستن

وقتی صحبت از حقوق میشه چند واژه دیگه هم

خود به خود وارد بحث میشن مثلا وظیفه و یا لطف کردن

برای روشن شدن موضوع ابتدا باید ببینیم

در چه سیستمی داریم صحبت میکنیم؟

در واقع میخواهیم در کدوم سیستم زندگی رو تعریف کنیم؟

حامد فاتح ; ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸

مناسبات مالی بین زن و مرد در جامعه امروزی ما

سلام دوست من...
..به نظر من مناسبات مالی را وارد مسائل عاطفی کردن درست مانند این است که یک رابطه عاطفی را تا حد یک معامله و خرید و فروش سطحش را پایین بیاوریم...به نظر من دختری که کرامت خود را در مقدار مهریه اش ببیند بخواهد یا نخواهد بر روی خود قیمتی گذاشته است...دختری که تعیین مهریه را برای خود حتی اگر به خاطر باورهای غلط خانواده اش باشد بپذیرد به نظر من بزرگترین توهین را به شخصیت خود روا داشته است...مهریه در قانون در ازای داشتن حق طلاق برای مرد و حتی در ازای داشتن حق چند همسری برای مردان برای زنان مقرر شده است...مثل این است که ماشینی را قولنامه کنی و متعهد شوی هرگاه از خرید آن پشیمان شوی باید مبلغی را به صاحب ماشین بپردازی...من متاسف و متعجبم که چطور شما و خیلی های دیگر چشم و گوش بسته چنین چیزهایی را بر خود روا میدارید...؟من طلاق دادن یک طرفه زن را و حق چند همسری را و حق کتک زدن زنان بله قربان نگو را همانقدر غیر انسانی و بدوی میدانم که این چیزها را میدانم...متاسفانه در روابط زن و مرد در ایران وقتی

حامد فاتح ; ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸