قبل از اینکه حاج اقا خطبه عقد را بخواند

برادر عزیزم جوان عزیزدقت کن قبل از اینکه حاج اقا خطبه عقد را بخواند و سند ازدواج را امضا کنی کمی فکر کن این تامل شایدگرانبهاتزین چیزی است که در مهمترین لحظه زندگی ات در حال انجام دادن ان هستی تو داری سندی را امضا میکنی که بعد از امضا ان متعهد به انجام مفاد ان قرارداد هستی و در صورت عدم انجام ان یکی از بالاترین مجازاتها یعنی زندان ÷یش بینی شده است اول اینکه تو تا اخر عمر متعهد شده ای که تمام خرج و مخارج همسر و فرزندان اینده ات را هر ماه تامین کنی این وظیفه توست چون مردی و مرد یعنی کار بیرون و قانون نفقه را بر عهده مرد گذاشته و ذکر کرده اگربه مدت ۶ ماه نفقه ندهی به هر عنوان زن میتواند تقاضای صدور اجازه طلاق از دادگاه کندو نیز تقاضای نفقه خود و بچه ها (چندی قبل تابستان ١٣٨۶ یکی از دوستان من که به علت مشکلات مالی قرض بالا اورده بود و خانم مهربانش!! هم به دادگاه شکایت و تقاضای نفقه کرده بود قاض دادگاه برای خود خانم ماهی ٧٠ هزارتومان و برای ٢ فرزندش ماهی ۵٠ هزار تومان جما ١٧٠ هزار تومان ماهیانه  حکم کرده بود با احتساب اینکه خانم در منزل اقا سکونت داشته اند و مردک بیچاره هزینه اب برق گاز تلفن را هم تقبل کرده بودا و گرنه این مبلغ افزایش میافت   این تازه نفقه جاری اش بود نفقه معوقه را هم برایش یک میلیون هشتصد هزارتومان نوشته بودند و هرچه دوست بیچاره ام در دادگاه زار زده بود که من ÷رداخته ام نتوانست ثابت کند تازه قرار بود که به جرم ندادن نفقه زندان برود که دل خانم ملکه به رحم امد و با گرفتن تعهد و چک و نیز التماسهای ماد بیچاره دوستم رضایت داد  تازه   خوب تا اینجای کارما مردا حرفی نداریم(خوب جونش سر کی گفته بره زن بگیره وقتی نمیتونه نون بده!! )خوب حالا سوال من اینه اگه این خانم از انجام وظایفش کوتاهی کنه چی قانونگذار به زوج میگه میتونه بره درخواست عدم تمکین بده که چی بشه که زنه به وظایفش عمل کنه اگه عمل نکرد بعدش چی اینجاقانون گذار دیگه کاری به کار زن متخلف نداره دیگه نه از زندان خبری است نه از هیچ نوع مجازات دیگه ای بر خلاف مرد که در صورت انجام ندادن وظایفش به زندان میافتد فقط برای تنبیه زن اولی اجازه ازدواج مجدد ÷یدا می کنی  خوب حالا اینجا تو میان بد وبدتر رها میشی زن دوم هم همین اش وهمین کاسه را دارد  تازه زن اول هم بیکار نمینشیند و برای انتقام هم که شده در صورت خریت تو که ازدواج دوم را انجام دادی مهریه ١٣۶٢ سکه ای اش را ک عند المطالبه!!! است به اجرا میگذارد و اینجاست که گاوت سه قلو زاییده و حلا تو مانده ای با حوضت و زن دوم را هم که با ١٣۶۴ سکه مهر کرده ای برایت شاخ و شانه میکشد که اگر  هوو ی اش را طلاق ندهی مهریه اش را بانضمام نفقه از دست رفته اش!! نفقه جاری و معوقه را به اجرا میگذارد و ÷درت را در میاورد  این بود اینده و دورنمای یک کوتاهی خیل کوچک هنگامیکه تو سند ازدواج را بدون مطالعه بندهای ان امضا میکنی (دوستان عزیز برای اگاهی از قوانین :کتاب  (ازدواج و طلاق نوشته جهانگیر منصور نشر دیدار))را به شما توصیه مکنم موفق باشید تا بعد

حامد فاتح ; ٢:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۸