اضافه شدن دو شرط به سند ازدواج

خبری  که  مبنی بر اضافه شدن دو شرط به دفترچه های ازدواج منتشر شد شاید بتوان مهم ترین خبر در رابطه به عقد و ازدواج در 30 سال اخیر دانست . خبری که هنوز آنقدر تازه است که جنجالی نشده ولی پیش بینی میشود به یکی از  بحث بر انگیز ترین خبرهای صفحات حقوقی و خانواده روزنامه ها و وب سایت ها  تبدیل شود .
کاری که بدون تصویب قانون جدید در مجلس ، با یک دستور العمل مبنی بر اضافه کردن دو شرط به دفترچه های عقد ، انجام شد  تقریبا اهرم مهریه را تا حدود زیادی در بازی اختلاف های خانوادگی از دست خانم ها خارج کرد و برگ برنده را به دست آقایون داد . با توجه به این خبر دیگر خانم ها تقریبا می توانند فکر مهریه را از سر بیرون کنند .
امروز معاون سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد که به دفترچه های ازدواج دو شرط جدید اضافه می شود که زوجین هنگام ازدواج باید یکی از این دو شرط را امضا کنند .
شرط اول  اینکه مهریه عندالمطالبه است و هر زمان که زوجه طلب کرد زوج باید پرداخت کند و اگر پرداخت نکند به زندان می افتد .
و یا شرط دوم که بیان می دارد مهریه عندالستطاعه است یعنی اگر زوجه مهریه را طلب کرد اما مرد اعلام کرد توانایی پرداخت ندارد و زوجه هم نتواند در دادگاه با مدارک کافی ثابت کند که مرد توانایی مالی پرداخت آن مبلغ مهریه را دارد ، دیگر مرد اجباری به پرداخت مهریه نخواهد داشت و به زندان نمی افتد و زن نیز نمی تواند مهریه را دریافت کند تا زمانی که مرد توانایی مالی داشته باشد .

حال شما فرض کنید زن و مردی بر سر مهر 1300 سکه توافق کرده اند .
بعد قرار است در محضر امضا کنند که مهریه عندالمطالبه است و اگر مرد پرداخت نکرد به زندان می افتد و یا مهریه عندالستطائه است و اگر مرد توانایی پرداخت مالی نداشت به زندان نمی افتد . مسلم اینکه هر مردی که  به اندازه یک نخود و بیشتر عقل در کله اش باشد  گزینه دوم را امضا می کند و زن هم نمی تواند وسط مراسم عقد و شادی اصرار کند که :  گزینه اول را امضا کن چون میخوام تو را حتی اگر پول نداشتی به زندان بیاندازم  چون معلوم میشود طرف مهریه نمیخواهد بلکه وثیقه میخواهد. و به داماد اعتماد ندارد و به بیانی دیگر سو ظن دارد حال سوال من اینست که ان زندگی که بربنیان سوظن و بی اعتمادی بنا شود دوامی خواهد داشت؟ این چه زندگی نکبت باری است که میخواهد بخاطر ترس از پرداخت مهریه و مجازات زندان ادامه داشته  باشد؟ در ثانی شماوالدین محترم  که به این خواستگار مشکوکید و علیرغم عدم اعتماد چرا رضایت به این ازدواج با این فرد ناباب !! و ناهم کفو میدهید فقط بخاطر مهریه شما که میدانید این زندگی سرانجام محکوم به شکست یا در نهایت تحمل اجباری همراه با شکنجه روحی و جسمی طرفین است اما باز هم رضایت میدهیدبه فرض که موفق به گرفتن مهریه و حبس مرد شدید تکلیف فرزندان این والدین و حیثیت از دست رفته خانواده چه میشود


اگر شرط جدید را در نظر بگیرد احتمالا هر خانمی که می خواهد مهریه اش را بگیرد حداقل چند سالی باید در دادگاه برود و بیاد و مدرک و شاهد بیاورد که اون آقا توانایی مالی دارد و در آخر هم موفق به اثبات نخواهد شد زیرا همه می دانیم سخت ترین چیز اثبات همین مسائله است و اگر کسی بخواهد توانایی مالی خود را پنهان کند با کمک آشنایان مورد اطمینان به راحتی می تواند این کار را بکند .
نکته دوم اینکه مرد می تواند زن خود را طلاق دهد بدون اینکه اجباری به پرداخت مهریه داشته باشد . و از آنجا که طلاق در اختیار مرد است زوجه نمی تواند ممانعت کند و نمی تواند درخواست کند که  ابتدا مهریه اش را بگیرد .
این دستورالعمل جدید را می توان نقطه عطفی در پایان ماجرای مهریه  و کم رنگ شدن نقش آن در ازدواج ها دانست .البته زنان هم راهکارهای خاص خودشان را دارندو میتوانند با اضافه کردن شروط ضمن عقد و ...جبران نمایند  و حتما که با ازدواج کردن نباید به استقلال مالی برسند!

حامد فاتح ; ٢:۳٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۸