چند سخن زیبا

تجربه همیشه به نفع انسانها نیست چون هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد.  چرچیل
تجربه معلم سختگیری است.او اول امتحان می کندو بعد درس می دهد    
 


    

حامد فاتح ; ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧