من مردم ولی ای کاش نبودم مرد

خودتان قضاوت کنید ..

  اویسنده: fariborzمحل سکونت: تهران پستتاریخ:    عنوان:  معنی ازدواج چیست ؟


معنی ازدواج چیست ؟

بنظر من یعنی آغاز زندگی جدید . زندگی تازه . شراکت مساوی با یک زن برای .
1- بهتر زندگی کردن 2- استقلال 3- ادامه سنت پیامبر . 4- بدست آوردن زندگی جدید و کودک و پیشرفت مالی و معنوی به همراه شریکی که انتخاب کرداه ی و خیلی چیزهای دیگر . . . .

پس چرا: با اینکه همه جا از صدا وسیما گرفته تا مقامات وحتی خود خانمها می گویند در ازدواج همهچیز باید مساوی باشد . مثال زن باید حرمت شوهر را داشته باشد همچنین مرد . مرد اگر بیرون از خانه کار می کند زن در منزل در حال کار است و غیره که همگی به این معنا ختم می شود که ( ازدواج یعنی یک زندگی جدید همراه با این موضوع : مساوات بین زن و مرد باشد تا زندگی عالی باشد ) پس چرا 1- مرد اگر بدلیل مشکلاتی که در زندگی به وجود می آیید و بخاطر اینکه زن سر پناه داشته باشد چون مرد میتواند در پارک هم بخوابد ( تر ک انفاق ) برای چند روز دوری به محض شکایت زن و وقتی فردای شکایت کلانتری از منزل بازدید مکند ووقتی نوشت مرد در منزل نبود او باید به زندان برود در صورتیکه در زندگیمشترک در تمام دنیا زن و مرد خنده و دعوا هست و مرد برای چند روز بخاطر اینکه به این وسیله بعد از چهار روز دوری مشکل را حل کند باید برود زندان اما زن اگر به منزل پدرش برود و شما شکایت کنید ( الزام به تمکین واجراببه صادر کنید ) آزاد است و فقط به شما پرداخت نفقه تعلق نمی گیرد یا می توانید ازدواج مجدد کنید که این ازدواج مجدد یعنی نابودی زندگی اول و چرا زن بخاطر ترک منزل زندان نمیرود 2- مساوات کجاست که زن برای شیر دادن به ماحصل زندگی مشترک باید از شوهر حقوق بگیرد در غیر این صورت می توانند به بچه شیر ندهد 3- چه مساواتی که وقتی زن با مرد عقد میکنند وهنوز زندگی مشترک شروع نشده ( دخول البته با عرض پوزش بخاطر نوشتن این کلمه ) زن میتوانند بگویید من زندگی نمکنم تا مهریه من را کامل پرداخت کند ایراد اینجاست که غیر از درصدی کمی مابقی باید بعلت نداشتن اول به زندان بروند وبعد قسط بندی شود مثال بیست سال قسط بندی شود در ضمن در مدت این بیست سال مرد باید نفقه هم بدهد و پس از اتما اقساط میتواند الزام به تمکین بگیرد واز زن خود در سن مثال 58سالگی درخواست شروع زندگی نمایید و جالب باز زن میتواند در زمان الزام به تمکین شما بگویید من نماییم و فقط قاضی در این زمان میتواند زن را ناشزه اعلام کندونفقه را قطع کند و به مرد اجازه ازدواج جدید بدهد و اصلا بعد از بیست الی سی سال چه زندگی مشترکی و ...... 4- چرابا اینکه ما بانک مرکزی داریم . سازمان ثبت اسناد داریم برای تقسیط مهریه مرد به زندان برود و اگر مهریه زور است پس یعنی من آن زن را خریدم وقتی من چیزی میخرم و جزو مال من است چرا اید بتواند صاحب خود را به زندان بی اندازد و چرا من مالک باید به مال خودم نفقه پرداخت کنم یا چرا او میتواند به منزل پدرش برود و قاضی نتواند مال مرا از پدر و مادرش پس از پرداخت مهریه پس بگیرد . و یا اگر من میخواهم مال خودم را تنبیه کنم قاضی هم مرا زندان بیاندازد و هم بعنوان عسر و حرج طلاق صادر کند و هم مهریه .نفقه معوقه .اجرتالمثل و.... بگیرد . 5- اگر اینها حق زن است حق مرد این است که چون زن گرفته کار کند و تمام مال خود را بعنوان مهریه به زن بدهد وبّّّّّّّّّّّّــــــــــسیار مهـــــــــم زن به منزل پدرش برود و بگویید دیگر نمی آییم و بعد از چند سال مثال قاضی شعبه آقای ......... بگویید چون ایشان 5 سال از شما دور بود و درست است که شما الزام به تمکین دادید و مهریه دادهاید یا درحال پرداخت است ولی بایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طلاق بگیرید . زنها که هیچ ولی اگر شما مرد باشید دیگر زن میگیرید . در صورت لزوم خیلی چیزهای دیگر حاضرم بنویسم مثال هر سال مجلس حقوق کارمن . کارگر را رقمی مثال 180000 تومان تعیین می کند بعد دادکاه ماهی 2سکه ( حدودا300000تومان و ماهی 120000 تومان نفقه می نویسد ندهی زندان بدهی باز هم زندان چون برای تامیین آن باید رفت دزدی و . .

حامد فاتح ; ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٧